Pametnejša Evropa

IMMUNOCLUSTER-2

Uvedba klinične študije z naprednim celičnim zdravilom aHyC na medregionalni ravni
Trajanje
24
mesecev
Začetek
September 2023
Konec
Avgust 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
749.059,60 €
Prispevek ESRR
599.247,68 €
Trenutno stanje projekta
30%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP1 - Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT

Specifični cilj: SC 1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij

Tipologija: Kapitalizacijski projekt                 

Projekt IMUNOCLUSTER-2 naslavlja krepitev čezmejnega sodelovanja za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.

Cilji
  • Splošni cilj projekta je začetek kliničnega preskušanja za zdravljenje trojno negativnega raka dojke (TNBC) s celičnim cepivom (aHyC) na medregionalni ravni, da se ustvari možnost zagotavljanja personaliziranih naprednih terapij raka v regijah na obeh straneh meje in na cenovno dostopen način, razvijajo in izboljšujejo inovacijske sposobnosti ter omogoča uvajanje naprednih tehnologij.

  • Glede na obstoječe stanje bo projekt spodbujal inovativnost in izboljšal prenos tehnologije v MSP, krepil sodelovanje med inovativnimi podjetji, raziskovalnimi in zdravstvenimi ustanovami, ter omogočil kapitalizacijo že doseženih rezultatov prejšnjega projekta INTERREG ITA-SLO 2014-2020 Imuno-Grozd, v novem integriranem okviru na regionalni ravni.

  • Inovativnost projekta IMMUNOCLUSTER-2 se kaže na več področjih, saj namerava v proizvodni proces priprave aHyC (vzpostavljen v podjetju Celica) vključiti inovativno tehnologijo NANT (bioreaktor VivaBioCell, VBC) validirano v prejšnjem projektu Immuno-Cluster, ki omogoča povečanje proizvodnje inovativnega cepiva aHyC, za začetek kliničnega preskušanja zdravljenja TNBC z aHyC na medregionalni ravni.

  • Kombinacija obeh inovacij in sodelovanja med slovenskimi in italijanskimi bolnišnicami ter raziskovalnimi ustanovami bo bolnikom v regiji programa INTERREG ITA-SLO omogočilo dostop do najnaprednejše oblike zdravljenja raka.

Učinki

Vodenje in usklajevanje poteka skladno z načrtom: organizirali smo kick-off sestanek, ki je potekal 7. septembra 2023 preko spleta. Na sestanku smo uradno predstavili vsebino projekta članom vseh PP, načrtovane aktivnosti v projektu po delovnih sklopih, informacije o usklajevanju izvajanja projekta in upravnih obveznosti partnerstva ter časovne okvirje za doseganje rezultatov projekta. Na sestanku je bil imenovan tudi usmerjevalni odbor, sestavljen iz predstavnikov vseh sodelujočih PP, ki bodo skrbeli za pretok informaciji znotraj PP, med posameznimi PP in med PP in VP.

Prvi periodični sestanek je potekal v živo 26.1.2024 v prostorih Celica v Ljubljani.

Objavljen je bil tudi intervju v lokalnem mediju: https://sis-egiz.eu/2024/01/30/preboji-so-na-pragu/.

V okviru aktivnosti za pripravo imunohibridomov aHyC smo parnerji ZTM, VBC in Celica določili protokol priprave nDC v bioreaktorju NANT-XL ter specifikacije pripravka levkafereze za izolacijo monocitov.

Pripravili in prilagodili smo protokol priprave imunohibridomov aHyC za TNRD ter pripravili protokol klinične študije za zdravljenje TNBC z imunohibridomi aHyC. Vlogo za klinično preskušanje smo že predložili na JAZMP in nacionalni etični komisiji.

Partnerji

Celica, biomedicinski center, d.o.o
Onkološki inštitut Ljubljana
VivaBioCell S.p.A
Università degli studi di Udine
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Novice in dogodki

Kontakti

Celica, biomedicinski center, d.o.o

Tehnološki park 24 - 1000 Ljubljana
prof. Helena Haque Chowdhury
helena.chowdhury@celica.si
0038 641 334 097
Delite ta projekt