Veneto Agricoltura in Alto Adriatico Technological Pole bosta v soboto, 16. marca, sodelovala na sejmu Longarone Agrimont in predstavila projekt BEE2GETHER. Ob 14. uri bo na sejmu "Fiere Dolomiti" potekalo srečanje na temo "Kmetijsko-gozdarske in tehnološke inovacije za zaščito kmetijske biotske raznovrstnosti". 

Gorsko kmetijstvo je temeljnega pomena za preživetje ljudi, ki živijo na tem območju: zagotavlja hrano, oblikuje alpsko pokrajino in varuje biotsko raznovrstnost, ohranja tradicijo in znanje. Glede na trenutni scenarij podnebnih sprememb in posledično spreminjanje kmetijske krajine in njenih funkcij je vse bolj potrebno opredeliti inovativne strategije, ki so usmerjene v varstvo vrst in habitatov ter predvsem v ohranjanje kmetijske biotske raznovrstnosti, zlasti v gorskem področja. 

Tehnološke inovacije, spremljanje in kmetijsko-gozdarske tehnike so pomoč pri premiku k modelu okoljske trajnosti in s tem prepoznavanju najprimernejših in trajnostnih tehnik gojenja z okoljskega, ekonomskega in socialnega vidika. V tem okviru je posebna pozornost namenjena čebelarstvu, ki ga ogrožajo onesnaženje ter okoljske in podnebne spremembe, da se ohrani temeljna vloga čebel v naravnem in kmetijskem proizvodnem krogu ter pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.