Projekt "KARST-SAFE – Preventivni ukrepi za varen Kras", kapitalizacijski razpis programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, je organiziral uvodni dogodek Kick off meeting z novinarsko konferenco v torek, 19. december 2023, ob 10. uri na sedežu Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, Velika sejna dvorana, Bazoviška 13, 6210 Sežana, Slovenija.

Document
( 483.27 KB, Objavljeno 02. 1. 2024 )
Document
( 514.18 KB, Objavljeno 23. 12. 2023 )