Okolju prijaznejša Evropa

IRRIGAVIT

Racionalno namakanje in upravljanje tal v čezmejnem vinogradništvu
Trajanje
24
mesecev
Začetek
Oktober 2023
Konec
September 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
617.325,98 €
Prispevek ESRR
493.860,78 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 – Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna, s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj: SC4 – Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

Cilj politike: CP2 – Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna, s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj: SC4 – Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

Tipologija: kapitalizacijski projekt

 

Vinogradništvo je ena najpomembnejših gospodarskih panog z dolgoletno tradicijo na čezmejnem območju. Če upotevamo spremembe, ki so v teku predvsem zaradi podnebne krize in očitnega porasta sušnih razmer, je nujno potrebno določiti dobre prakse upravljanja z vodnimi viri, ki temeljijo na načelih trajnosti, vzpostavljenih z Evropskim zelenim dogovorom in Strategijami blaženja. Sočasno povišanje temperatur in zmanjšanje količine padavin ogroža tako kakovost/količino pridelanega grozdja kot tudi preživetje same trte. Na čezmejnem vinorodnem območju je uporaba namakanja omejena zaradi pomanjkanja vodnih virov in pa tudi zaradi tradicionalnih problematik. Ne glede na to, pa je danes namakanje tako pri slovenski, kot italijanski zakonodaji obravnavano kot nujna reševalna agronomska praksa, ki jo je treba upoštevati pri pridelovalnih predpisih.

Cilji

Projekt IRRIGAVIT predvideva utrditi in razširiti strategije, ki spodbujajo odpornost vinograda, na nova področja, ki so za vinogradništvo izredno zanimiva (Colli Orientali, Brda), da bi jih nato predlagali glavnim oblikovalcem politik za skupno oblikovanje novih smernic, ki jih bodo vinogradniki uporabili v vsakodnevni praksi.

Učinki

V zaključenem projektu Acquavitis smo na treh pomembnih vinogradniških območjih (Vipavska dolina, Kras in Spodnja Furlanija) z inovativnimi tehnologijami razvili protokole za namakanje in upravljanje tal, s kateremi lahko z ekosistemskim pristopom optimiziramo vodno bilanco v vinogradu.

Partnerji dajalci bodo to novo znanje prenesli na partnerje prejemnike z demonstracijskimi terenskimi poskusi, sestanki in video doku-predavanji. Partnerji bodo sodelovali pri promociji dobrih praks in prenosu protokolov na vinorodna območja obeh držav s podporo kmetijskih politik, ki jih bodo potrdili upravni organi in razvojne agencije na bilateralnih srečanjih in dveh mednarodnih konferencah.

Partnerji

Università degli studi di Udine
Università Ca’ Foscari Venezia
Kmetijski inštitut Slovenije
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o Nova Gorica

Partner Associati

ARPA FVG - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Veneto Agricoltura
Consorzio Tutela Prosecco doc, Area tecnicoambientale
ERSA-Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia
Univerza v Novi Gorici
Konzorcij Brda
Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor
Università degli Studi di Padova
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
Center za podporo podjetjem pri razvijanju zelenih tehnologij d.o.o.

Novice in dogodki

Kontakti

Università degli studi di Udine

via Palladio 8 - 33100 Udine
Chiara Biasucci
ricerca.di4a@uniud.it
0039 0432558604
Delite ta projekt