V tednu od 2. do 6. septembra 2024 bo za študente in tiste, ki jih zanima biologija, znanost o okolju, ekologija in naravovarstvo potekala poletna šola. Na območju Parka Škocjanske jame in Krajinskega parka Beka bomo raziskovali dvoživke, hrošče, plazilce in ptice ter rastlinsko vrstno pestrost. Posebna pozornost bo namenjena tudi spoznavanju ekosistemskih storitev na območju.

Pod strokovnim mentorstvom bomo z terenskim raziskovalnim delom pridobili informacije o prisotnosti živalskih in rastlinskih vrst ter nadgradili znanje o obravnavanih vrstah in zeleni infrastrukturi. Podali se bomo tudi v Naravni rezervat Doline Glinščice na italijanski strani meje, ki skupaj s Krajinskim parkom Beka zaokroža razgibano naravno območje, ter na ogled Škocjanskih jam

Udeležba na poletni šoli je brezplačna, saj njeno izvedbo omogočata projekta ENGREEN 2 in E-NAT2CARE, ki ju sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. Dogodek bo čezmejni, namenjen slovensko, italijansko ter angleško govorečim. S spoznavanjem raznolikosti in pomena varovanja območja Natura 2000 Kras bomo prispevali k razvoju območja za uravnoteženo ohranjanje narave in kakovosti življenja.

Poletno šolo organizirajo: Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Občina Hrpelje-Kozina, Nacionalni inštitut za biologijo ter Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina.

Več informacij o poletni šoli je v pripetem vabilu.

Prijave so odprte na sledeči povezavi do ponedeljka, 15. julija oziroma do zasedbe 20 prostih mest.