Bolj socialna Evropa

RecapMCV

Rekapitalizacija MerlinCV - Inovativna doživetja čezmejne naravne in kulturne dediščine
Trajanje
24
mesecev
Začetek
Julij 2023
Konec
Junij 2025
Partnerji
4
Celotni znesek
749.373,20 €
Prispevek ESRR
599.498,55 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj: SC 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija: kapitalizacijski projekt

Čezmejni projekt RecapMCV bo prispeval k večji prepoznavnosti čezmejne turistične regije z valorizacijo, nadgradnjo in promocijo digitalnih produktov in njihovih učinkov, razvitih v projektu MerlinCV, ki so nastali na podlagi valorizacije neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije.

Cilji

V sklopu kapitalizacijskega projekta RecapMCV bodo predvideni ukrepi, usmerjeni v:

  • digitalizacijo inovativne kulturne dediščine, ki podpira inovativne, integrirane, tematske in v trajnostni turizem usmerjene turistične produkte na slovensko-italijanskem čezmejnem območju;
  • znanstveno in strokovno podkrepljeno uporabo neizrabljene dediščine gradov in vil ter dediščine oglejskega patriarhata za inovativne digitalne produkte za turizem;
  • ponudbo evropsko relevantne rešitve na izzive okolja v smeri razvoja inovativnega in trajnostnega tematskega turizma. V ta namen bodo organizirane aktivnosti na področju širjenja in nadgradnje digitalnih produktov ter vključevanja in promocije produktov pri novih ciljnih skupinah (ranljive skupine, invalidi, kreativne in kulturne industrije, socialno podjetništvo) ter tudi izobraževanja/seznanjanja relevantnih deležnikov;
  • izvedbo študij oz. prenosa dobrih praks, v okviru prenosa in nadgradnje praks promocije projektnih rezultatov širši javnosti. Na tej podlagi bo oblikovana ponovna uporaba in promocija več pilotnih projektov: individualiziranih itinerarijev, inovativne prezentacije kulturne in naravne dediščine, digitalnih produktov, tematskih kolesarskih itinerarijev in zgodb v turizmu.
Učinki

Skupne strategije in akcijski načrti bodo dodani naknadno.

Partnerji

ZRS - Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Občina Tolmin
Venetian Cluster srl
INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale

Novice in dogodki

Kontakti

ZRS - Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Garibaldijeva 1, 6000 Koper
Tereza Černigoj
cup@zrs-kp.si
+386 5 663 77 00
Delite ta projekt