Pametnejša Evropa

T4RAIL IT-SI

Digitalizacija komunikacije v železniškem transportu na mejnem območju med Italijo in Slovenijo
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
8
Celotni znesek
1.124.981,00 €
Prispevek ESRR
899.984,80 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politikeCP 1 - Konkurenčnejša in pametnejša Evropa

Specifični ciljSC 1 - Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij 

TipologijaStandardni projekt

Projekt T4RAIL IT-SI odgovarja na enega od skupnih izzivov čezmejnega območja, ki ga identificira programski dokument Italija-Slovenija: pomanjkanje integracije nacionalnih in regionalnih prometnih sistemov ter pomanjkanje infrastrukture in rešitev čezmejne mobilnosti, med drugim z ozkimi grli zaradi prometnih zastojev na tem območju. V ta kontekst se umešča projekt T4RAIL IT-SI s predlogom, ki daje prednost oblikovanju čezmejnih omrežij, kapitalizaciji rezultatov raziskav in razvoja ter digitalizaciji kot transverzalnemu cilju tudi v čezmejnem prometnem sektorju, za večjo učinkovitost, z oprijemljivimi učinki na ravni tovornega in potniškega prometa, na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

Cilji
  • Spodbuditi uvedbo tehnoloških inovacij in digitalizacije železniškega sektorja.

  • Izboljšati čezmejne železniške povezave med Italijo in Slovenijo.
  • Spodbuditi konkurenčnost in trajnost lkalnih podjetji s povečanjem zaposlitvenih možnosti.

  • Zagotovili večjo dostopnost prebivalcem.

  • Zmanjšali vpliv prometa na okolje in izboljšali čezmejno teritorialno kohezijo.

Učinki
  • Prilagoditev digitalizacijskega sistema T4RAIL lokalnemu kontekstu in komunikacijskim sistemom vključenih v železniško organizacijo;

  • Usposabljanje osebja na vozilu in na tleh;

  • Ocena tveganja in poskus uporabe orodja T4RAIL za ovrednotenje vseh možnih scenarijev;

  • Vrednotenje vpliva digitalizacije železniških postopkov na meji na ozemlju programskega območja z različnih socialno-ekonomskih in okoljskih vidikov.

Partnerji

Rete Ferroviaria Italiana
SŽ-Infrastruktura d.o.o.
Rail Cargo Carrier Italy Srl
Rail Cargo Slovenija d.o.o.
Università degli Studi di Trieste
Univerza v Ljubljani - Fakulteta za pomorstvo in promet
InRail S.p.A.
SŽ-Tovorni promet d.o.o.
Pridruženi Partnerji
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) CORRIDOIO FERROVIARIO MERCI MEDITERRANEO
EEIG RFC 5/ Gruppo Europeo di interesse economico per il corridoio di trasporto ferroviario Baltico-Adriatico 5
RailNetworkEurope
Ferrovie dello Stato Italiane Holding
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Union Internationale des Chemins de fer

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt