Bolj socialna Evropa

TARTINI BIS

Krepitev vplivov in sinergij kulturnega turizma v znamenju Giuseppeja Tartinija
Trajanje
18
mesecev
Začetek
Junij 2023
Konec
November 2024
Partnerji
6
Celotni znesek
661.124,80 €
Prispevek ESRR
528.899,84 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike:  CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj:  SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija:  Kapitalizacijski projekt

Skupni izziv programskega območja na področju turizma in z njim povezane kulturne produkcije je razvoj priložnosti trajnostne in inovativne narave, saj je turizem pomemben vir območja, tudi glede na možnosti ustvarjanja produktov in razvoja novih podjetij, ki jih vodijo tudi šibki subjekti. Splošni cilj projekta je torej izboljšati dejavnosti za ohranjanje, vrednotenje, razvoj in promocijo kulturne dediščine Tartinija in njegove dobe ter sledilcev, da bi pomagali odgovoriti na povpraševanje po trajnostnem turizmu na programskem območju. Inovativnost predstavlja uporaba digitalnih orodij v sektorju, kot je klasična glasba, ki običajno velja za priložnost, rezervirano za nekaj navdušencev, skupaj z vključevanjem operaterjev in zlasti mladih glasbenikov, ki lahko izkoristijo priložnosti projekta v smislu razvoja celotne turistične ponudbe območja.

Cilji
  • Splošni cilj projekta je torej izboljšati dejavnosti za ohranjanje, vrednotenje, razvoj in promocijo kulturne dediščine Tartinija in njegove dobe ter sledilcev, da bi pomagali odgovoriti na povpraševanje po trajnostnem turizmu na programskem območju.
  • Skupni izziv programskega območja na področju turizma in z njim povezane kulturne produkcije je razvoj priložnosti trajnostne in inovativne narave, saj je turizem pomemben vir območja, tudi glede na možnosti ustvarjanja produktov in razvoja novih podjetij, ki jih vodijo tudi šibki subjekti.
  • Inovativnost predstavlja uporaba digitalnih orodij v sektorju, kot je klasična glasba, ki je priložnost, rezervirano za nekaj navdušencev, skupaj z vključevanjem operaterjev in zlasti mladih glasbenikov, ki lahko izkoristijo priložnosti projekta v smislu razvoja celotne turistične ponudbe območja.
  • Ohranjanje skupne kulturne dediščine in njene usklajene valorizacije.
Učinki

Glavni rezultati projekta so razvoj 2 strategij, namenjenih ohranjanju in krepitvi glasbene kulturne dediščine ter turističnemu razvoju turističnih produktov, ki se razvijajo iz glasbene dediščine, ki je na voljo; skupaj in v povezavi s temi splošnimi strategijami obstajajo čezmejni dogodki in priložnosti za razprave z izvajalci zadevnih sektorjev, ki omogočajo širšo vključenost javnosti in deležnikov v ustrezno opredelitev projektnih ukrepov.

Partnerji

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini
Obcina Piran – Pirano
Ass. degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana/Društvo pripadnikov it. narodne skupnosti
Fondazione Luigi Bon
RRA ZELENI KRAS
Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia

Partner Associati

Združenje "Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini" Piran

Novice in dogodki

Kontakti

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini

via Ghega 12 - 34132 Trieste
Francesco Gabrielli
direttore.amministrativo@conts.it
+390406724911
Delite ta projekt