Okolju prijaznejša Evropa

TORRENT

Skupne prakse za zmanjšanje tveganja pri upravljanju vodotokov
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
4
Celotni znesek
717.094,89 €
Prispevek ESRR
573.675,90 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politikeCP 2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

 Specifični cilj: SC 4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

TipologijaStandardni projekt

Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov, zlasti ob aktualnih podnebnih spremembah, je natančno in učinkovito načrtovanje del za nadzor hudournikov postalo bistveno orodje za preprečevanje geo-hidroloških tveganj. Ta vrsta tveganja ne pozna upravnih meja, zato je na ranljivih ozemljih, kot sta Italija in Slovenija, sprejetje skupnih strategij za izboljšanje urejanja vodotokov ter varovanje infrastrukture, premoženja in življenj bistvenega pomena. Poleg tega sodobno načrtovanje posegov zahteva delo na ravni porečja tudi v čezmejnih primerih. Zato je sodelovanje med javnimi organi, sektorskimi agencijami in raziskovalnimi organizacijami edini način za izmenjavo različnih pogledov in znanja, ki omogoča razvoj skupnih rešitev na podlagi širšega pogleda na skupne izzive. Projekt TORRENT je namenjen prav vzpostavitvi skupnih in nadnacionalnih smernic za spremljanje stanja in funkcionalnosti objektov za urejanje hudournikov ter ocenjevanje dolgoročne učinkovitosti objektov, določanje prednosti vzdrževalnih posegov in izboljšanje strategij upravljanja povodij. 

Cilji
  • Vzpostavitev skupnih in nadnacionalnih smernic za spremljanje stanja in funkcionalnosti objektov za urejanje hudournikov.
  • Ocenjevanje dolgoročne učinkovitosti objektov.
  • Določanje prednosti vzdrževalnih posegov in izboljšanje strategij upravljanja povodij.
Učinki

Projekt TORRENT želi vzpostaviti skupne smernice za načrtovanje in vzdrževanje objektov za varstvo pred hudourniki, ki zainteresiranim stranem zagotavljajo preprosta, hitra in uporabniku prijazna orodja (npr. indeks prednostnega vzdrževanja, posodabljanje in skupna podatkovna zbirka objektov, veččasovni DMV). Projekt TORRENT želi tudi zbirati in spodbuditi izmenjavo zgodovinskih podatkov, povezanih z geo-hidrološkimi procesi, raziskavami HRT, informacijami o obketih za urejanje hudournikov in strategijami blaženja, kar bo omogočilo razvoj inovativne skupne metodologije. Nato bo projekt aktiviral pilotno akcijo, da bi pokazal uporabnost skupne metodologije in zagotovil skupne smernice za reševanje problemov upravljanja povodij v Italiji in Sloveniji.

Partnerji

Università degli studi di Udine
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche - Servizio sistemazioni idraulico-forestali irrigazione e bonifica
Regionalni razvojni center Koper
Univerza v Ljubljani
Pridruženi Partnerji
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione
Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija RS za vode Urad za upravljanje z vodami Sektor območja jadranskih rek z morjem
Comunità di Montagna della Carnia

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt