Okolju prijaznejša Evropa

TRECap

Trezze, tegnue in morska okolja severnega Jadrana: kapitalizacija
Trajanje
24
mesecev
Začetek
September 2023
Konec
Avgust 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
594.011,84 €
Prispevek ESRR
475.209,47 €
Trenutno stanje projekta
30%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politikeCP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj:  SC 4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

Tipologija:  Kapitalizacijski projekt

Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko - OGS je koordiniral in vodil projekt TRETAMARA v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, v katerem so sodelovali NIB (Morska biološka postaja Piran), CNR (ISMAR iz Benetk in IGG iz Padove) in Shoreline Soc coop, katerega cilj je bil izboljšati biogeno in geogeno dediščino severnega Jadrana. Analiza sedanjega upravljanja zavarovanih območij, opravljena v okviru projekta TRETAMARA, je pokazala številne pomanjkljivosti, ki jih lahko povzamemo predvsem v pomanjkanju usklajevanja in strategij. To vodi v nizko učinkovitost upravljanja, ki jo je mogoče izboljšati s sprejetjem skupnih ciljev, strategij in orodij upravljanja na nivoju Severnega Jadrana. Izziv projekta TRECap je začeti ta proces s skupnim izvajanjem nekaterih ukrepov, ki bodo služili kot primeri. Pozornost je bila usmerjena na grožnjo podnebnih sprememb, ki resno vplivajo na naše morsko okolje, in na vrsto Pinna nobilis, ki ji grozi izumrtje, vendar se še vedno pojavlja v Severnem Jadranu, da bi začeli razvijati skupne strategije upravljanja. Vse ukrepe bodo spremljale nadaljnje dejavnosti obveščanja in usposabljanja za spodbujanje te čezmejne vizije ter omogočanje njene prenosljivosti in trajnosti.

Cilji
  • Cilj je izboljšati upravljanje vseh zavarovanih območij v Severnem Jadranu z zagotavljanjem primerov najboljše prakse, kot sta mreža za spremljanje podnebnih sprememb in čezmejna strategija za upravljanje P. nobilis v Severnem Jadranu.
  • Glavni inovativni vidik bo določen s skupnim pristopom, ki bo lahko prinesel rezultate na ravni Severnega Jadrana.
Učinki

Rezultati projekta bodo dobre prakse v boju proti podnebnim spremembam in varovanju vrste Pinna nobilis, ki jih bo mogoče ponoviti na zavarovanih območjih, ter informacijski in izobraževalni moduli za splošne cilje, pa tudi za vzpostavitev modre gospodarske verige (počasni in modri turizem).

Partnerji

OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Shoreline Società Cooperativa
Nacionalni inštitut za biologijo
Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine
Univerza na Primorskem - Università del Litorale
Comune di Caorle
Pridruženi Partnerji
Veneto lavoro
Comune di Chioggia
Občina Ankaran - Comune di Ancarano
Javni zavod Krajinski park Strunjan
Comune di Grado

Novice in dogodki

Kontakti

OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Borgo Grotta Gigante 42/C - 34010 Sgonico (TS)
Delite ta projekt