Okolju prijaznejša Evropa

IN4SAFETY

Krepitev čezmejnega sodelovanja z razvojem in izvajanjem skupnih akcijskih načrtov ob izrednih dogodkih na čezmejnem območju za bolj odporno ozemlje
Trajanje
24
mesecev
Začetek
Oktober 2023
Konec
September 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
749.959,70 €
Prispevek ESRR
599.967,76 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna, s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj: SC 4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

Tipologija: kapitalizacijski projekt

Skupni izziv, ki ga naslavlja IN4SAFETY je vzpostavitev sodelovanja za preprečevanje tveganj nesreč in zmanjšanje ogroženosti zaradi podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti odzivanja na naravne nesreče na programskem območju. Ranljivost območja in potreba po sodelovanju se je posebej pokazala v požarih na čezmejnem območju Krasa poleti 2022.

Cilji
  • Splošni cilj projekta je spodbujati zmogljivosti odpornosti na podnebne spremembe in preprečevanje tveganj, povezanih z naravnimi nesrečami, s krepitvijo čezmejnega sodelovanja med lokalnimi oblastmi in ekipami za reševanje s pripravo 2 akcijskih načrtov, z integracijo teritorialnih podatkov in s skupnimi usposabljanji reševalnih enot.
  • Inovativnost projekta predstavlja vzpostavitev načrta helikopterske nujne pomoči, ki dopolnjuje že vzpostavljeno čezmejno sodelovanje s čezmejnim sistemom za posredovanje iz zraka z namenom hitrejših in učinkovitejših reševalnih akcij, in dopolnitev teritorialnih platform z elektronskimi podatki o terenu in visokih ovirah, ki so potrebni za reševanje iz zraka.
Učinki

Glavni neposredni učinek projekta so skupni akcijski načrti za ukrepanje v izrednih razmerah na čezmejnem območju, rezultati projekta pa so izboljšane zmogljivosti odpornosti na podnebne spremembe in preprečevanje tveganj, povezanih z naravnimi nesrečami od katerih bodo imeli koristi organi upravljanja na vseh ravneh, civilna zaščita in reševalci, raziskovalne in izobraževalne institucije in lokalna skupnost.

Partnerji

Občina Ajdovščina
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia
Città metropolitana di Venezia
Università degli Studi di Trieste
Pridruženi Partnerji
Gasilska zveza Slovenije
Zdravstveni dom Ajdovščina
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione
Comune di Gorizia
Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina

Novice in dogodki

Kontakti

Občina Ajdovščina

Cesta 5. maja 6a 5270 Ajdovščina
Janez Furlan
janez.furlan@ajdovscina.si
+386053659126
Delite ta projekt