10. maj 2024 – Velika predavalnica, Tolentini - Univerza IUAV v Benetkah

Odpornost mest in ozemelj ter oskrba s hrano sta medsebojno povezani vprašanji, ki zaradi svoje kompleksnosti pri preučevanju terjata interdisciplinaren pristop. Tema prilagajanja urbanih in primestnih območij podnebnim spremembam se lahko obravnava z vidika pridelave hrane, prav tako pa je mogoče z ukrepi za obnovo mest preučiti rabo prostorov in stavb za razvoj prehranskih proizvodov bližje urbanim okoljem z namenom izboljšanja celotne učinkovitosti sistema prehrane v mestih. Primeri, ki obravnavajo razsežnost pridelave, vključujejo inovativne tehnologije gojenja brez zemlje, povezane s praksami recikliranja hranil, kakršna je akvaponika, pa tudi naravne rešitve, ki vključujejo proizvodnjo hrane, ter bolj tradicionalne rešitve za preoblikovanje prostorov in urbano vrtnarjenje. Ti različni primeri proizvodnje so vpeti v širši kontekst prostorskega metabolizma in v perspektivo dobavne verige, ki vključuje pridelavo, predelavo in uporabo, ter obravnavajo interakcije z okoljskimi in krajinskimi vrednotami na različnih prostorskih ravneh.


Dogodek je del dejavnosti dveh raziskovalnih projektov: Interreg Italija-Slovenija BeBlue-Beyond Bluegrass, ki se osredotoča na proizvodno prakso akvaponike, in projekta Hrana in ozemlje, financiranega iz razpisa Oddelka za leto 2023. Namen dogodka je spodbujanje izmenjave izkušenj in dialoga o temi, ki vključuje akterje iz sveta raziskav in izobraževanja ter organe lokalnih oblasti, in združuje predstavitve študijskih izkušenj in projektov na to temo z dvema razpravama v obliki okrogle mize.
 

Document
( 265.25 KB, Objavljeno 29. 4. 2024 )