KAMPANJA ZBIRANJA ODPADKOV CFR NA ŠOLAH 

Občina Spinea v sodelovanju z VERITAS, v okviru projekta RECREATE Programa Interreg VI-A Italija Slovenija, izvaja naslednje dejavnosti:

  • Nadgradnja že obstoječih pedagoških delavnic z VERITAS z informacijami o projektu RECREATE;
  • Razširjanje informacij in navodil v zvezi z zbiranjem kompozitnih vlaknom ojačanih materialov (CFR) "USTVARJAMO V SPINEI" prek srečanj v vseh razredih šol po naslednjem urniku: 15.-18.-22. april, 9. maj 2024. Rok za zbiranje: 11. junij.
  • Zbiranje, ločevanje in priprava zbranega odpadnega materiala; v naslednjem koraku bo poslan v obravnavo z namenom postati mestno pohištvo za Mesto. Odpadki CFR bodo zbrani v posebnih zabojnikih, postavljenih s strani VERITAS v šolskih prostorih.

Vključene so osnovne šole, srednje šole in ena višja šola. 


Letak kampanje zbiranja