Objavljen je razpis št. 02/2023 Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija za standardne projekte.

 

Rok za oddajo projektnih vlog je potekel dne 27. 10. 2023 ob 13:00:59 uri (po srednjeevropskem času).

 

Prednostne Lestvice

Prednostne lestvice razpisa za standardne projekte št. 02/2023, ki jih je Odbor za spremljanje Programa potrdil 21. marca 2024.

Prednostne lestvice

FAQ

FAQ o kazalnikih

FAQ 20. 10. 2023

 

Najava

Najava in video

 

Razpis

Razpis za standardne projekte št. 02/2023

 

Prijavna dokumentacija

 1. Priloga I - Pogodba o partnerstvu;
 2. Priloga IIa ali Priloga IIb - Izjava VP;
 3. Priloga IIIa in Priloga IIIb - Izjava PP;
 4. Priloga IV - Pooblastilo za pridobitev podatkov pri pristojnih organih Republike Slovenije;
 5. Priloga Va ali Vb - Poenostavljena izjava finančne sposobnosti

Priloge so na voljo tukaj.

 

Referenčna dokumentacija (v kateri objavite priloge A do F)

 • PRILOGA A - Seznam pravnih zahtev za VP/PP;
 • PRILOGA B - Merila za ocenjevanje;
 • PRILOGA C - Kontrolni seznam meril za ocenjevanje;
 • PRILOGA D - Nespletna projektna prijavnica (samo za informativno rabo); word in pdf
 • PRILOGA E -  Okoljska merila in kazalniki za spremljanje okolja; xls
 • PRILOGA F - Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja.

Dodatna dokumentacija je na voljo tukaj.

 

Priročniki in smernice Programa

 

Postopek prijave

Prijavitelji morajo predložiti projektni predlog v elektronski obliki prek skupnega elektronskega sistema za spremljanje Programa IT-SL (v nadaljnjem besedlu “Jems”) na povezavi https://jems.regione.fvg.it.

 

Informacije

Za dodatne informacije o Razpisu in/ali Programu se lahko obrnite na:

 

Skupni sekretariat

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

Centralni Direkorat za finance

Centralna računovodska služba

Naslov: ulica/via del Lavatoio 1, Trst (Italija)

Telefon: +39 040 3775993 

(od ponedeljka do četrtka: od 9.00 do 16.00 ure; petek: od 9.00 do 12.00 ure)

E-naslov: jts.itaslo@regione.fvg.it

PEC (potrjen elektronski naslov): interreg.itaslo@certregione.fvg.it

Spletna stran: www.ita-slo.eu

 

Skupni sekretariat zagotavlja VP-jem pomoč v času odprtja razpisa.

Po predhodnem dogovoru se lahko posvetujete s Skupnim sekretariatom prek spletnih platform.

 

Slovenski prijavitelji se za dodatne informacije o Razpisu lahko obrnejo tudi na:

Nacionalna kontaktna točka Slovenije (NKT)

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Urad za Interreg in finančne mehanizme

Sektor za Interreg

Regionalna pisarna Štanjel

Naslov: Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel (Slovenija)

E-naslov: it-si.mkrr@gov.si   

Telefon: +386 5 7318530

 

Po predhodnem dogovoru se lahko posvetujete z NKT prek spletnih platform ali na kraju samem.

 

Izvleček odločbe za imenovanje ocenjevalne komisije

Izvleček odločbe za imenovanje ocenjevalne komisije za standardne projekte raypisa 02/2023

Objavljeno 28. 8. 2023
Pogoj
Zaključeni