Okolju prijaznejša Evropa

SeaInsights

Vpogled v morje: Izboljšanje varstva in upravljanja severnega Jadrana s spremljanjem biotske raznovrstnosti z okoljsko DNA (eDNA) in vključevanjem javnosti
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
6
Celotni znesek
797.434,60 €
Prispevek ESRR
637.947,67 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj: SC 7 -  Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

Tipologija: Standardni projekt

Kratek opis projekta: SeaInsights bo svoje cilje dosegel z: (1) razvojem in izvedbo skupnega pilotnega ukrepa za celovito oceno morske biotske raznovrstnosti, vključno z zaznavanjem invazivnih vrst, z uporabo okoljske DNA (eDNA); (2) uskladitvijo in izboljšanjem metod spremljanja in podatkovnih zbirk za delfine (Tursiops truncatus); (3) razvojem novih genetskih markerjev za delfine, ki bodo omogočili genotipizacijo s sekvenciranjem naslednje generacije; (4) razvojem in testiranjem inovativnih orodij za zbiranje vzorcev eDNA za individualno prepoznavo morskih sesalcev (5) izdelavo usklajene pilotne študije o kulturnih ekosistemskih storitvah, ki jih zagotavljajo morski in obalni ekosistemi; (6) pripravo praktičnih smernic, z vključevanjem različnih deležnikov, za čezmejno sodelovanje pri varovanju in spremljanju morskih sesalcev in morske biotske raznovrstnosti kot ključnega segmenta varovanja in upravljanja Severnega Jadrana; ter (7) ozaveščanjem in spodbujanjem trajnostnih praks v skladu z vrednotami lokalnih skupnosti. Severni Jadran je zaradi edinstvenih biogeografskih značilnosti in obsežne človekove dejavnosti zelo ranljiv za različne okoljske in ekološke izzive, kar še dodatno poudari pomen čezmejnega sodelovanja pri reševanju teh vprašanj. SeaInsights združuje raziskovalce, strokovnjake in naravovarstvenike iz obeh držav s skupnim ciljem iskanja celovitih rešitev za specifične izzive in zagotavljanjem neposrednega prenosa znanja iz akademskih krogov v prakso. Rešitve SeaInsights so prenosljive in trajne ter prispevajo k ciljem strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 kot sestavnega dela evropskega zelenega dogovora.

Cilji
  • Cilj projekta SeaInsights je povečati kapacitete za varstvo občutljive biotske raznovrstnosti Severnega Jadrana. Regija je znana po svojem bogatem in raznolikem ekosistemu, ki pa ga danes ogrožajo prekomerno izkoriščanje, onesnaževanje in podnebne spremembe.
Učinki
  • Glavni učinki bodo sporočeni v kratkem.

Partnerji

Univerza v Ljubljani
Università degli Studi di Padova
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce
APS Dolphin Biology and Conservation
DivjaLabs, razvoj in raziskave, d.o.o.
Shoreline Società Cooperativa
Pridruženi Partnerji
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN-IRSNC NG
Javni zavod Krajinski park Strunjan
Krajinski park Debeli rtič
Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt