Boljše upravljanje

CrossCare 2.0

CrossCare 2.0 - Skupne integrirane strategije za kapitalizacijo CrossCare modela
Trajanje
18
mesecev
Začetek
Oktober 2023
Konec
Marec 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
662.371,52 €
Prispevek ESRR
529.897,21 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: ISO 1 - Boljše upravljanje sodelovanja

Specifični cilj: ISO 1.(b) - Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah

Tipologija: kapitalizacijski projekt

Projekt CrossCare 2.0 ponuja ustrezen odgovor na pojav staranja prebivalstva, skupnega izziva programskega območja, ki bo srednjeročno pomembno vplival na politike zdravja in socialne vključenosti.

Cilji
  • Splošni cilj je okrepiti sodelovanje in upravljanje javno-zasebnih procesov odločanja med institucijami in ključnimi izvajalci socialnih in zdravstvenih storitev za oskrbo starejših na programskem območju.

  • Ta namen bo dosežen s kapitalizacijo in krepitvijo modela CrossCare® za razvoj skupnih strategij kot odgovor na skupni izziv staranja in izboljšanje koordinacije obstoječih storitev na čezmejnem območju.

  • Inovativni pristop projekta predvideva poskusno ustvarjanje čezmejnih skupnostnih dogovorov na lokalni ravni za podporo celostnemu in personaliziranemu modelu prevzemanja oskrbe za starejše in njihove družine v sinergiji med javnimi in zasebnimi storitvami ter na osnovi sodelovanja s civilno družbo ter vsemi formalnimi in neformalnimi subjekti, ki so dejavni na tem območju.

Učinki
  • krepitev veščin PP, javne uprave in sektorskih izvajalcev prek udeležbe na skupnih tečajih usposabljanja o metodah in pristopih Crosscare®;

  • utrjevanje modela in čezmejnega sodelovanja z oblikovanjem Skupnostnih dogovorov za inovativen pristop pri oskrbi starejših;

  • izboljšanje storitev za aktivno staranje prek izvajanja skupnostnih strategij s pilotno izkušnjo modela CrossCare 2.0 z najmanj 50 uporabniki.

Partnerji

Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS
IPAB Residenza per Anziani Giuseppe Francescon
DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o.
Dom starejših občanov Grosuplje
Azienda Speciale Don Moschetta
Pridruženi Partnerji
ASFO - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 4 Veneto Orientale
comune di Portogruaro
comune di Sacile
Federsanità A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia
Servizio Sociale Dei Comuni Livenza - Cansiglio – Cavallo
Združenje koncesionarjev domov za starejše
Zavod Aktivna Starost, so.p.
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Novice in dogodki

Kontakti

Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus

Vicolo R. Selvatico 16 - 33170 Pordenone
Delite ta projekt