Okolju prijaznejša Evropa

DAIRY+

Skupni pristopi krožnega biogospodarstva za valorizacijo mlečnih stranskih proizvodov
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
5
Celotni znesek
917.037,58 €
Prispevek ESRR
733.630,06 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP 2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

 Specifični cilj:  SC 6 - Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri

TipologijaStandardni projekt

Prehod z linearnih proizvodnih modelov na modele, povezane s krožnim gospodarstvom, velja za skupno potrebo na čezmejni ravni, hkrati pa predstavlja veliko priložnost za krepitev odpornosti in trajnosti strateških gospodarskih sektorjev, ki so jih v zadnjih letih zaznamovali pandemična kriza, posledice mednarodnih geopolitičnih razmer in spremembe tržnega povpraševanja. Politike EU, ki se kaskadno izvajajo na nacionalni in nato regionalni ravni, priznavajo temeljni prispevek prehranskih sistemov k trajnostnemu razvoju ter zmanjšanju količine odpadkov in odpadkov s predelavo in ponovno uporabo stranskih proizvodov. Na čezmejnem območju ima mlekarska veriga zelo zanimiv potencial za krožno valorizacijo stranskih proizvodov, med katerimi je najbolj razširjena sirotka, ki se trenutno delno uporablja za živalsko krmo ali zavrže, ne da bi se predvidela uporaba z višjo dodano vrednostjo, kar ima posledično negativne vplive na okolje.

Cilji
  • združiti svoje komplementarne kompetence, razviti in spodbujati skupne in ponovljive modele in rešitve v podporo razvoju krožnega biogospodarstva v verigi preskrbe z mlekom. 
  • usklajevanjem ekosistemov na čezmejni ravni,
  • ozaveščanjem in krepitvijo zmogljivosti gospodarskih subjektov in zainteresiranih strani,
  • pripravo orodij za podporo delovanja in politike,
  • predstavitvijo ponovljivih postopkov s potrditvijo njihove tehnične in ekonomske izvedljivosti ter oceno življenjskega cikla (LCA)
  • učinkovit prispevek k zelenemu prehodu agroživilskega sektorja, saj spodbuja predelavo in ponovno uporabo stranskih proizvodov za uporabo z dodano vrednostjo, ter zmanjšanje količine odpadkov in zmanjšanje nastajanja odpadkov.
Učinki

Glavni pričakovani učinki in rezultati so: zemljevid krožne vrednostne verige z upoštevanjem načinov predelave stranskih proizvodov in ponovne uporabe, čezmejna skupina zainteresiranih strani, ki bo oživila skupni inovacijski prostor za krožno dobavno verigo, skupni program krepitve zmogljivosti za izvajalce, politični dokument, ki podpira strategije in ukrepe za pomoč krožnosti v sektorju, priročnik za ravnanje podjetij s stranskimi proizvodi, študijo tehnične in ekonomske izvedljivosti ponovljivih rešitev za krožno valorizacijo sirotke (ki spodbuja ponovljivost), tudi z LCA (merjenje vplivov na okolje in uspešnosti v smislu trajnosti). Rezultati projekta bodo koristili podjetjem v mlečni verigi, sektorskim agencijam (lokalni razvoj, agroživilstvo, zdravje, okolje), javnim organom, ki se ukvarjajo z biogospodarstvom in trajnostnim razvojem, ustanovam za raziskave in usposabljanje ter čezmejni skupnosti na splošno. Potreba po čezmejnem sodelovanju je utemeljena z dejstvom, da je za začetek in trajnostni razvoj krožne oskrbovalne verige biogospodarstva treba prestopiti meje, izkoristiti ekonomije obsega ter vključiti dopolnilne vire in znanja na obeh straneh meje.

Partnerji

Posoški razvojni center
AGRIFOOD & BIOECONOMY FVG FOUNDATION
Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta
Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Pridruženi Partnerji
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio valorizzazione qualità delle produzioni
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt