Projekt "KARST-SAFE – Preventivni ukrepi za varen Kras", kapitalizacijski razpis programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, vabi na uvodni dogodek Kick off meeting z novinarsko konferenco v torek, 19. december 2023, ob 10. uri na sedežu Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, Velika sejna dvorana, Bazoviška 13, 6210 Sežana, Slovenija.