Okolju prijaznejša Evropa

WABIN

Čezmejna vodna bilanca hidrogeoloških porečij z integriranimi metodologijami in prilagajanjem podnebnim spremembam
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
5
Celotni znesek
902.129,43 €
Prispevek ESRR
721.703,53 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

 Specifični cilj:  SC 4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

Tipologija:  Standardni projekt

Projekt WABIN zajema potrebo, ki jo je opredelil program Italija-Slovenija, po predlaganju in izvajanju specifičnih posegov za spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, trajnostnega upravljanja z vodami ter zaščite vodnih in hidrogeoloških virov z gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika. Območje sodelovanja predstavlja kritična vprašanja v smislu nehomogenosti razpoložljivosti vode v času in prostoru ter neučinkovitosti upravljanja. To stanje vodi do sprememb v naravnih hidroloških režimih, ki jih povzročajo čezmerni odvzemni pritisk, slaba vizija konsistence vode in krepitev učinkov podnebnih sprememb.

Cilji
  • projekt WABIN želi spodbujati trajnostno upravljanje vodnih virov in zaščito vodonosnikov z integracijo metodologij, ki se uporabljajo na ravni hidrogeološkega bazena, s pomočjo modelov napovedi vodne bilance, ki so uporabni za pridobitev zanesljivih ocen o doslednosti in raba vodnih virov.
  • spodbujati uporabo ustreznih in vključujočih orodij za sodelovanje pri posredovanju pri prilagajanju podnebnim spremembam in pojavih onesnaženja, tveganja za odpadke in vodo.
Učinki

Predvideni učinki:

1) opredelitev integriranega metodološkega paketa za karakterizacijo hidrogeoloških bazenov za določitev proizvodnega potenciala naravnih vodnih virov v povezavi z učinki podnebnih sprememb, prek razpoložljivih in novih podatkovnih nizov. pridobljeno v čezmejnem kontekstu; 

2) dinamično in scenarijsko modeliranje hidrogeoloških bazenov na osnovi konceptualnega hidrogeološkega modela (v 3D) Soškega bazena (testna stran) za pridobitev vodne bilance in prihodnjih napovedi o vodnih virih, predvsem v povezavi s podnebnimi spremembami. So izjemno uporabni za ohranjanje ravnovesja med razpoložljivostjo in povpraševanjem po vodi ter določanje varnostnih meja za shranjevanje in nadzor vode; 

3) opredelitev čezmejnega memoranduma o soglasju, ki temelji na vzpostavitvi mreže in akcijski strategiji za varstvo, spremljanje in upravljanje vodnih virov v hidrografskem kontekstu, s procesi sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, ki se izvajajo skupaj v Italiji in Sloveniji; 

4) spodbujati aktivno sodelovanje občanov pri informatizaciji, izobraževanju in ozaveščanju prebivalstva o varovanju vodnih virov po trajnostni shemi in ozaveščenem ravnanju z vodo glede na njeno pomanjkanje. 

 

Posebej pomembni bodo rezultati projekta in z njim povezani rezultati projekta, iz katerih bodo različni ciljni upravičenci lahko črpali: 

1) uradno partnerstvo WABIN, podprto z vzpostavitvijo javno-zasebnega čezmejnega omrežja memoranduma o soglasju za zaščito , spremljanje in upravljanje vodnega vira na hidrogeološki ravni; 

2) konceptualni hidrogeološki in čezmejni model vodne bilance, izdelan z metodologijami integriranega upravljanja z vodami; 

3) čezmejni memorandum o soglasju, strateški dokument, opredeljen s pilotnimi ukrepi, ki vključuje ugotovljene teritorialne potrebe, obstoječe dobre prakse, integrirano spremljanje voda in metodologije upravljanja za opredelitev skupnih ciljev načrtovanja hidrografskih okolišev na podlagi politike lokalnega razvoja ozemelj. 

4) Informatizacija, izobraževanje in pobude za ozaveščanje državljanov. Poudarek je na prenosu znanja o varstvu, spremljanju in upravljanju vodnih virov na različnih področjih rabe (civilna, kmetijska in industrijska). Dobre prakse za tveganje suše, poplav, zemeljskih plazov, poplav in napadov patogenov bodo obravnavane prek natečajev za mlade in državljanskih znanstvenih pobud.

Partnerji

Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa
Univerza v Ljubljani – Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za geologijo
OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Clera.One - Energ+ d.o.o.
Wigwam Clubs Italia APS
Pridruženi Partnerji
Unione Nazionale delle Associazioni Regionali dei Giornalisti
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
ZRS - Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt