Boljše upravljanje

CrossTerm

Crossborder standardization of institutional terminology
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
6
Celotni znesek
594.887,76 €
Prispevek ESRR
475.910,20 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: ISO 1 - Boljše upravljanje sodelovanja

Specifični cilj:  ISO 1.(b) - Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah

Tipologija:  Standardni projekt

Projekt obravnava pomemben skupni izziv programskega območja: šibko učinkovitost skupnega upravljanja jezikovne raznolikosti v javni upravi na čezmejnem območju. Na tem področju obstaja več uradno priznanih jezikov, ki se uporabljajo na različne načine in z različnimi cilji in rezultati (tudi) v javni upravi, ter nešteto lokalnih različic, ki so sad pojavov jezikovnega stikanja.

Cilji
  • Splošni cilj je izboljšati kakovost in učinkovitost jezikovnih storitev (v smislu večjezičnega poslovanja in medjezikovnega posredovanja) v javni upravi z oblikovanjem skupnih strategij, modelov in orodij za standardizacijo pravno-upravne terminologije v jezikih programskega območja ter s tem spodbujati njihovo doslednejšo in učinkovitejšo uporabo.

  • Standardizirana pravno-upravna terminologija čezmejnega upravljanja. Potrebni so ukrepi s čezmejnim partnerstvom, ki je tesno povezano s prostorom in ima potrebna sredstva ter ustrezno strokovno znanje.

  • oblikovati in izvajati participativne, trajnostne in vključujoče rešitve, ki nagovarjajo in ozaveščajo ciljne skupine in širšo javnost.

  • Projekt bo prinesel korenite spremembe v večjezičnem poslovanju javne uprave, ki bo imela na voljo skupni strateški dokument, namenjen izboljšanju kakovosti jezikovnih storitev, skupni model čezmejne terminološke standardizacije ter učinkovita orodja IKT, ki jih bodo z lahkoto uporabljale različne ciljne skupine.

Učinki

Pričakovani neposredni učinki so:

1) čezmejno sodelovanje 6 organizacij,

2) 2 čezmejna skupna ukrepa z najmanj 25 udeleženci 

3) 1 skupno razvita strategija.

Med rezultati izpostavljamo: 

1) 1 skupni čezmejni model, 

2) 1 napredno terminološko orodje, namenjeno ciljnim skupinam

3) 1 strateški dokument.

Rezultati se po zaključku projekta lahko še naprej razvijajo ter vključujejo druge stvarnosti na programskem območju in v drugih čezmejnih regijah.

Partnerji

Slovenski raziskovalni inštitut - Istituto sloveno di ricerche
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana / Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti
Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
ZRS - Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Pridruženi Partnerji
Comune di Udine - Comun di Udin
Partenariato transfrontaliero EURADRIA tra Italia e Slovenia, capofilato dalla RA FVG Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia
GECT GO/EZTS GO
Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina
Comune di Monrupino - Občina Repentabor
Univerza v Novi Gorici
Università degli Studi di Trieste
Comune Savogna d'Isonzo - Občina Sovodnje ob Soči
Comune di Doberdò del Lago - Občina Doberdob
Consolato Generale d'Italia a Capodistria
Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Koper
Obcina Piran – Pirano
Comune di Gemona del Friuli
Občina Ankaran - Comune di Ancarano
Mestna občina Koper - Comune città di Capodistria
Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu
Univerza na Primorskem - Università del Litorale
Comune di Sgonico - Občina Zgonik
Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina
Comune di San Floriano del Collio - Občina Števerjan
Comune di Codroipo
Občina Izola - Comune di Isola

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt