Okolju prijaznejša Evropa

RECREATE

Izboljšanje modela krožnega gospodarstva za zbiranje in predelavo kompozitov, ojačanih z vlakni, ki vsebujejo odpadke
Trajanje
24
mesecev
Začetek
September 2023
Konec
September 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
595.740,70 €
Prispevek ESRR
476.592,56 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 – Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna, s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj: SC6 – Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri

Tipologija: kapitalizacijski projekt

Projekt RECREATE prevzema izziv programskega območja v zvezi s prehodom v krožno gospodarstvo s predlaganjem modela krožnega gospodarstva za kompozitne materiale, ojačane z vlakni (CFR), ki lahko izboljšajo okoljsko trajnost programskega območja z zmanjšanjem količine proizvedenih odpadkov in izboljšanje ravnanja z odpadki CFR, ki so prisotni na programskem območju.

Cilji
  • Projekt izkorišča nekatere strateške rezultate projekta Retracking tako, da predlaga metodologijo recikliranja, ki omogoča uvedbo novih izdelkov iz recikliranega materiala CFR v gospodarski sistem. Model krožnega gospodarstva bosta testirala dva subjekta, ki pripadata vrednostni verigi.

  • javni organ in podjetje, ki uporablja CFR. Javni organ in zasebno podjetje bosta zbirala svoje odpadke v CFR tako, da jih bosta selektirala in pripravila za recikliranje.

  • Pri zbiranju odpadkov sodelujejo občani občine in osebje zasebnega podjetja. Določene bodo smernice za pravilno ravnanje z CFR odpadki na programskem območju, ki jih bodo lahko uporabljale druge družbe za ravnanje z odpadki.

  • Odpadke bomo reciklirali in iz recikliranega CFR materiala izdelovali izdelke, ki bodo certificirani in vgrajeni v javne prostore občine in v proizvodni proces podjetja.

  • Razviti bodo protokoli za pridobitev izdelkov CFR s strani javnih organov in podjetij na programskem območju v skladu z italijansko in slovensko zakonodajo.

Učinki

Projekt bo prikazal izvedljivost modela krožnega gospodarstva in možnost uporabe v italijanskem in slovenskem javnem in zasebnem kontekstu.

Partnerji

Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa
Gees Recycling Srl
OBRTNO PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
TECHNOL, podjetje za inženiring in proizvodnjo izdelkov iz umetnih mas, Portorož d.o.o.
COMUNE DI SPINEA
Slovensko deželno gospodarsko združenje – Unione regionale economica slovena

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt