Širjenje dobrih praks

News

V Varšavi je 9. in 10. septembra 2019 na pobudo poljskega ministrstva za podjetništvo in tehnologijo potekal dogodek “Regional and Economic Diplomacy Summit”. To je bil prvi interdisciplinarni sestanek  predstavnikov evropskih in deželnih oblasti, znanstvenikov in podjetnikov iz vse Evrope s ciljem krepitve mednarodnega sodelovanja.

Dežela FJK s svetnikom za finance Barbaro Zilli se je udeležila tega inovativnega  mednarodnega srecanja na vrhu in predstavila dobre prakse in rezultate, ki sta jih dosegla  projekta CTN Isonzo-Soča in Salute-Zdravstvo ter strateški project CROSSMOBY.

Dogodek, ki se ga je udeležil tudi organ upravljanja, je bil pomembna priložnost za izmenjavo in krepitev partnerstev ter za vključitev v evropska čezmejna in nadnacionalna omrežja.